26

Monday, July

Tematyczny serwis internetowy!

Wycena spółki
 /  / Wycena spółki

Wycena spółki

Okoliczności, w jakich opłaca zgłaszać się do Cann Advisory w celu wyceny firmy albo spółki
Okoliczności, w których opłaca zgłosić się do Cann Advisory w celu wyceny przedsiębiorstwa albo spółki są tak istotne, że nie należy tego zaniedbywać. Na przykład, wycena firm zalecana jest wtedy gdy: ma nastąpić nabycie lub sprzedaż firmy, zaplanowana jest fuzja spółki, zaplanowano podział przedsiębiorstwa, następuje wszechstronne planowanie podatkowe w przedsiębiorstwie, toczy się postępowanie arbitrażowe, następuje emisja nowych akcji albo udziałów w spółce, konieczna jest ocena planowanych opcji strategicznych w firmie lub następuje przymusowy wykup udziałowców mniejszościowych. Wykonane wyceny są kompleksowe, bo Cann Advisory nawiązało współpracę w obrębie wycen nieruchomości oraz maszyn z doświadczonymi rzeczoznawcami majątkowymi i profesjonalnymi ekspertami z takiej dyscypliny. Z tego powodu projekty doradcze realizowane są na wysokim poziomie. Rzetelnie przeprowadzana wycena firm a także spółek pozwala na dalsze zrealizowanie strategii firmy bez najmniejszych wątpliwości.

About the author:

Related posts